ansigt

 

 
JÆRTEK

- samspill mellom mennesker og teknologi

Jærtek har som formål å tilføre arbeidslivet kompetanse, tjenester og teknologiske løsninger for optimal utstyrsutnyttelse og effektivisering av arbeidsoperasjoner. Dette skjer gjennom egen utvikling og/eller formidling/salg av andre leverandørers teknologiske løsninger.

VÅRE TEKNOLOGIOMRÅDER

CAD

Produktutvikling
Vi leverer i hovedsak CAD produkter fra SOLIDWORKS. De er enkle å lære og bruke, og de fungerer sammen på en måte som hjelper deg å designe produkter på en bedre, raskere og mer kostnadseffektiv måte. Med SOLIDWORKS' fokus på brukervennlighet kan flere ingeniører, designere og andre tekniske yrkesgrupper enklere enn noen gang tidligere benytte 3D i arbeidet med å realisere sitt designarbeid.

CAM

Produksjonsteknologi
Vi tilbyr programvarer  og tjenester for fremstilling av produksjonsdata, optimalisering og simulering av produksjonsprosesser innen mekanisk industri. Vår visjon er å gjøre hele produksjonsprosessen virtuell, der tidskrevende flaskehalser og menneskelige feil blir eliminert før de kommer ut i produksjonen. Produktene i vår portefølje er Edgecam, Vericut, Wintool og Cimco.

HR

Organisasjonsutvikling
Mange virksomheter opplever et økende krav om dokumentasjon av organisasjonens kompetanse. Det kan eksempelvis være i forbindelse med anbudsforespørsler eller ved ettersyn av myndighetspålagte krav til kurs og sertifikater. Kompetansesystemet KOS er et fleksibelt system som støtter prosessene rundt kompetanseledelse, medarbeideroppfølging og kursadministrasjon.

Jærtek | Hetlandsgata 9, 13. etg. | Boks 64 | N-4344 Bryne | Telefon +47 51 77 98 00 | post@jaertek.no

teamviewer badge grey6