SOLIDWORKS MBD

Definer, organiser og publiser 3D-kommentarer, inkludert 3D-modelldata i industristandard filformat

Hvorfor velge Solidworks MBD?

SOLIDWORKS® Model-Based Definition (MBD) lar deg definere og organisere 3D-dimensjoner, toleranser, datum, notater, stykklister og andre merknader; tilpasse publiseringsmaler for produksjon, for eksempel deler eller monteringsspesifikasjoner, tilbudsforespørsel (RFQ) og innkommende inspeksjonsrapporter. Du kan også publisere til allment aksepterte formater, som eDrawings®, STEP 242 og 3D PDF for tydelig 3D-kommunikasjon.

For enklere bruk av modellbasert praksis, er flere praktiske funksjoner inkludert i hvert sete i SOLIDWORKS Standard.
Med SOLIDWORKS Standard kan du kommentere en 3D-del eller sammenstilling, organisere 3D-definisjonene med merknadsvisninger og kommunisere i eDrawings, alt direkte i 3D.

SOLIDWORKS MBD hjelper deg med å definere funksjonsbaserte merknader i Parts and assemblies (DimXpert), og importere 3D-kommentarer fra vanlige CAD-formater for mer effektiv design.

Når antallet 3D-kommentarer blir for mange, kan du vise og skjule merknader automatisk når en modell roterer, fange opp omfattende innstillinger med 3D-visninger som ligner på visuelle bokmerker, sammenligne 3D-kommentarforskjeller mellom revisjoner for å fange opp subtile, men kritiske forskjeller, og gjenbruke 3D-visninger i 2D-tegninger ved behov.

SOLIDWORKS MBD hjelper deg med å kommunisere direkte i 3D. Hvis du liker 3D PDF, kan programvaren tilpasse malene, kontrollere nøyaktigheter og PDF-størrelser, publisere stykklistetabeller og notater, legge ved flere filer ved publisering, opprette og legge ved STEP242-filer. SOLIDWORKS MBD kan også sende ut eDrawings eller STEP 242 med programvarelesbare merknader.

I motsetning til feilkommunikasjon i 2D-tegninger og produksjon basert på daterte 2D-tegninger, letter SOLIDWORKS MBD 3D-ingeniørkommunikasjon med integrerte 3D-spesifikasjoner, større klarhet, redusert tvetydighet og en kortere oppdateringsvei.

SOLIDWORKS MBD gir klarhet i produksjonskommunikasjon med integrerte 3D-spesifikasjoner, som også kan drive nedstrømsapplikasjoner automatisk, som CAM- og CMM-programmering. SOLIDWORKS MBD muliggjør 3D-merknader utover geometribasert programmering.

SOLIDWORKS MBD definerer og organiserer intuitive 3D-spesifikasjoner integrert med modeller, noe som forkorter læringskurven. Utdataene til STEP 242 og 3D PDF av høy kvalitet samsvarer med LOTAR-standarden (Long Term Archival and Retrieval).

Få mer informasjon om våre løsninger

SOLIDWORKS®-produkter er enkle å lære og bruke, og fungerer sammen for å hjelpe deg med å designe produkter bedre, raskere og mer kostnadseffektivt.

Fyll ut skjemaet for å få en av våre SOLIDWORKS-eksperter til å kontakte deg for å svare på spørsmålene dine og
diskutere eventuelle behov, inkludert:

  • Produktpriser
  • Lisensalternativer
  • Produktdemonstrasjon
  • Lokale arrangementer og opplæring
  • Abonnementer og vedlikehold