}

SOLIDWORKS simulation

Utsett designene din for virkelige forhold og betingelser for å oppnå den beste produktkvaliteten, samtidig som du reduserer mengden prototyper og fysiske testkostnader.

Hvorfor velge SOLIDWORKS Simulation?

3D-simuleringsprogramvare ved bruk av Finite Element Analysis (FEA) -metoden gir deg verktøyene for å forutsi et produkts fysiske oppførsel ved å teste CAD-modeller. Den gir muligheten til å gi deg dypere innsikt i designene dine, noe som resulterer i mindre omarbeid og færre fysiske prototyper, FEA et verktøy alle designere trenger for å møte moderne produktutviklingsutfordringer.

SOLIDWORKS Simulation tilbyr en brukervennlig portefølje av strukturelle analyseverktøy integrert i en designers SOLIDWORKS 3D CAD-arbeidsflyt. Hvis du er en CAD-designer som er kjent med SOLIDWORKS, har du ferdighetene til å dra nytte av FEA med SOLIDWORKS-simuleringsfunksjoner som tilbys i fire nivåer: Standard, Professional, Premium og avansert simulering med 3DEXPERIENCE WORKS Simulation. 

SOLIDWORKS
SIMULATION
STANDARD

Solidworks simulation standard er et intuitivt virtuelt testmiljø for statisk lineær, tidsbasert bevegelse og høy syklus Fatigue-simulering. Den gir en samtidig teknisk tilnærming, som hjelper deg å vite om produktet ditt vil fungere skikkelig og hvor lenge det vil vare i designfasen.

SOLIDWORKS
SIMULATION
PROFESSIONAL


Solidworks Simulation Professional lar deg optimalisere designen din, bestemme produktets mekaniske motstand, produktets holdbarhet, topologi, naturlige frekvenser, teste varmeoverføring og ustabilitet ved knekning. Simulation Professional kan også utføre sekvensiell multifysiske simuleringer.

SOLIDWORKS
SIMULATION
PREMIUM

SOLIDWORKS Simulation Premium lar deg effektivt evaluere designene dine for ikke-lineær og dynamisk respons, dynamisk belastning og komposittmaterialer. Simulation Premium inkluderer tre avanserte studier: Ikke-lineær statisk, ikke-lineær dynamikk og lineær dynamikk.
Start video

Designere og ingeniører lykkes med simulering

Brukseksempler fra SOLIDWORKS simuleringsbrukere som bruker integrerte analyseverktøy for å ta raske, nøyaktige og informerte designbeslutninger. Det er på tide at du lykkes med simulering.
Start video

Lineær Statisk FEA-produktivitet med Simulation Professional

Selv med de uendelige evnene til dagens software, hvor mange prosjekter jobber du med der du må stole på lineær statisk analyse? Selvfølgelig er det «basic» av bøyning, stress og sikkerhetsfaktorer. Men det er den beste måten til å utvikle et design basert på typisk belastning.
Start video

Solidworks Simulation: Validering av forbindelser

Lær hvordan du bruker SOLIDWORKS®-simulering for å finne svar på vanlige, men utfordrende designscenarier. Som blant annet forbindelser, sveiser og fatigue, bidrar til å sikre at designet ditt er riktig første gang.

Hvorfor velge SOLIDWORKS Simulation?

SOLIDWORKS® Simulation er en brukervennlig portefølje av strukturelle analyseverktøy som bruker «Finite Element Analysis» (FEA) for å forutsi et produkts fysiske oppførsel ved å virtuelt teste CAD-modeller. Porteføljen gir lineære, ikke-lineære statiske og dynamiske analysefunksjoner.

Funksjoner SOLIDWORKS Simulation Standard SOLIDWORKS Simulation Professional SOLIDWORKS Simulation Premium
Fullt integrert med SOLIDWORKS® 3D CAD
 • Fullt innebygd i SOLIDWORKS for enkel bruk og dataintegritet.
 • Samme brukergrensesnitt som SOLIDWORKS (verktøylinjer, menyer og kontekstsensitive høyreklikkmenyer).
  Du kommer raskt inn i hvordan du bruker SOLIDWORKS Simulation.
 • Assosiativitet med SOLIDWORKS designendringer.
 • Støtte for SOLIDWORKS-materialer og konfigurasjoner for enkel analyseoppsett.
 • Overlays av simuleringsresultater over SOLIDWORKS CAD-grafikk.

FEA-modellering
 • SOLIDWORKS Simulation inkluderer solid, shell og bjelkeelement-formulering.
 • SOLIDWORKS Simulation Professional og Premium tilbyr 2D-forenkling, planspenning, plan belastning, aksesymmetrisk og sub-modellering.

Interaksjoner og kontakter
 • «Bonded, Contact, Shrink Fit, Free and Virtual Wall»-forhold.
 • Node-til-overflate og overflate-til-overflate kontakt.
 • Selvkontakt.
 • Kontakter: bolt, fjær, stift, elastisk støtte og bærestøtte
 • Sikkerhetsjekk for kontakter.

Last og begrensninger
 • Inventar for å foreskrive grader av frihet.
 • Kraft, trykk og fjerntliggende strukturelle belastninger.
 • Temperaturbelastning.
 • Importer trykk og termiske belastninger fra Solidworks Flow Simulation.
 • SOLIDWORKS Simulation Professional og Premium inkluderer «Load Case Manager» for å evaluere effekten av forskjellige lastekombinasjoner på modellen din.

Stress Hot-Spot Diagnostikk
 • Regioner av modeller with uregelmessige stressgradienter kan oppdages mellom tilstøtende elementer.
 • Årsaken til uregelmessige stressgradienter kan være stress-singulariteter. Patent tildelt i 2020.

Kommunisering med rapporter og eDrawings®
 • Tilpasningsbar simuleringsrapport.
 • eDrawings-modeller med simuleringsresultat.

Lineær statisk simulering for Assemblies
 • Del- og monteringsstrukturanalyse-problemer løser for spenning, belastning, forskyvning og sikkerhetsfaktorer (Factors of Safety – FOS).
 • Typisk analyse tar høyde for statisk belastning, elastiske lineære materialer og små forskyvninger.

Tidsbasert bevegelse
 • Rigide kinematiske- og dynamisk bevegelsesverktøy for deler og legemer – som brukes til å beregne hastigheter, akselerasjoner og bevegelser av monteringen under driftsmessige belastninger.
 • Med bevegelsesanalyse fullført, kan komponentlegemet og tilkoblingsbelastninger inkluderes i lineær analyse for en fullstendig strukturell undersøkelse.

Designsammenlignings-studie
 • «Hvis»-scenarioer basert på definerte variabler (dimensjoner, masseegenskaper, simuleringsdata).

«Fatigue»-simulering
 • Estimering av høy syklus utmattelsestid for komponenter utsatt for flere varierende belastninger der toppbelastning er under materialets flytegrense.
 • Kumulativ skadeteori brukes til å forutse punkt og sykluser for feil

Trend Tracker
 • Detektering av trender i resultat fra forskjellige iterasjoner av en statisk studie.

Automatisk konvertering av «Toolbox Fasteners» til bolter
 • Automatisk konvertering av «Toolbox fasteneres» fra SOLIDWORKS CAD-modeller til simulerings boltkoplinger. Patent tildelt i 2018.

Designoptimalisering
 • Basert på en «Design of Experiments» (DoE) metode, designoptimalisering finner det optimale design ifølge designvariablene og de bruker-definerte målene, som minimer masse, stress, deflections.
 • Designvariabler kan være CAD-dimensjoner, materielle egenskaper eller belastningsverdier.

Load Case Manager
 • Effekten av forskjellige lastekombinasjoner på din modell kan bli evaluert.

Avanserte interaksjoner og koblinger
 • Termisk kontaktresistanse tilstand
 • Isolert tilstand
 • Sveiseforbindelser

Topologi-optimaliseringsstudier
 • Evne til å oppdage nye minimale materialdesignalternativer under lineær elastisk statisk belastning, mens du fremdeles oppfyller komponentens spenning, stivhet og vibrasjonskrav.

Hendelsesbasert bevegelsessimulering
 • Bevegelsesanalyse generert av hendelsesutløst bevegelseskontroll ved hjelp av en hvilken som helst kombinasjon av sensorer, hendelser eller tidsplan.

Frekvenssimulering
 • Produktets naturlige vibrasjonsmåter kan bestemmes – viktig for produkter som opplever vibrasjoner i arbeidsmiljøet.

Knekk- og kollapsberegning
 • Knekkfeilmodus for lange og smale komponenter ved kollaps og belastning under materialets flytegrense.
 • Knekkstudie forutsier komponenters knekkbelastningsfaktor.

Termisk simulering
 • Løsning for steady-state og forbigående termiske problemer for temperatur, temperaturgradient og varmestrøm.
 • Termiske analyseresultater kan importeres som belastning til statiske studier.

Drop Test-simulering
 • Evne til å analysere effekten av innvirkning av del eller montering på måloverflaten.

Trykkbeholder-design
 • Trykkbeholder-studier kalkulerer linearisert stress, nøkkelen for sikkert trykkdesign.

Submodellering simulering
 • Evne til å analysere strukturell respons fra subsett av «main assembly».

2D-forenkling
 • Dramatisk reduksjon i tid som trengs for å løse problemet ved å forenkle 3D-modeller til 2D i planspenning, planbelastning eller aksesymmetriske modeller.

Lineær dynamisk simulering
 • Beregning av effekt fra dynamiske belastninger, forserende vibrasjoner, støt eller støtbelastning for lineære elastiske materialer.
 • Studietyper: *Modal tidshistorikk analyse *Harmonisk analyse *Tilfeldig vibrasjonsanalyse *Responsspektrum analyse.

Nonlinear Simulation
 • Beregning av effekt fra dynamiske belastninger, forserende vibrasjoner, støt eller støtbelastning for lineære elastiske materialer.
 • Studietyper er: Modal Time History Analysis, Harmonic Analysis, Random Vibration Analysis, Response Spectrum Analysis.

 • Ikke-lineær analyse gjør det mulig for brukere å analysere kompleks materialatferd, blant annet «post-yield» atferd av metaller, gummi- og plasttyper.
  Samt redegjøre for store avbøyninger og glidende kontakt.

 • Komplekse materialmodeller i ikke-lineære statiske studier kan brukes til å beregne permanent deformasjon og restspenninger på grunn av overdreven belastning, samt forutsi ytelse for komponenter, som fjærer og klipsfester.

 • Ikke-lineær dynamisk studie redegjør for effekten av varierende belastning i sanntid. I tillegg til å løse ikke-lineære statiske problemer, kan ikke-lineære dynamiske studier løse innvirkningsproblemer.

Komposittsimulering

Analyse av strukturell respons av kompositt, som er en blanding av to eller flere materialer.

Få mer informasjon om våre løsninger

SOLIDWORKS®-produkter er enkle å lære og bruke, og fungerer sammen for å hjelpe deg med å designe produkter bedre, raskere og mer kostnadseffektivt.

Fyll ut skjemaet for å få en av våre SOLIDWORKS-eksperter til å kontakte deg for å svare på spørsmålene dine og
diskutere eventuelle behov, inkludert:

 • Produktpriser
 • Lisensalternativer
 • Produktdemonstrasjon
 • Lokale arrangementer og opplæring
 • Abonnementer og vedlikehold