Edgecam

– best i klassen på effektivitet, produktivitet og inntjening

Edgecam er en komplett CAM-løsning for alle som arbeider med dreiing, fresing og trådgnisting. Edgecam er en CAD-uavhengig produksjonsløsning som håndterer alle kjente CAD-filformater. Spesielt vil vi trekke fram det gode samspillet med CAD-programmet SOLIDWORKS, et program Jærtek leverer og supporterer.

  • Edgecam Workflow – enkelt og moderne brukergrensesnitt
  • Edgecam Solid Machinist – dynamiske verktøybaner som oppdaterer seg ved endring på CAD-modell
  • Edgecam Strategy Manager – automasjon og repeterbarhet gir økt kvalitet og reduserer tilvirkningstid
  • Edgecam Waveform – verdensledende verktøybaner som gir stor gevinst på maskineringstid
  • Edgecam Simulator – Avansert maskinsimulator som viser maskineringsprosessen virtuelt i CNC-maskinen

Om produktet:

Sikrere prosess og færre feilkilder
Edgecam jobber direkte på CAD-modellen, som gjør at informasjon som allerede er tilgjengelig i modellen, blir gjenbrukt videre i CAM-prosessen. Dette resulterer i en mer effektiv og sikker programmeringsprosess og reduserer mulige feilkilder mellom CAD og CAM. Verktøybanene i Edgecam er dynamisk assosiative til CAD-modellen, som gjør at de dynamisk oppdaterer seg om CAD-modellen får ny revisjon.

Sterk på automatisering
Automasjon reduserer programmeringstid og gir høyere kvalitet. Det å omsette personlig kunnskap til digital intelligens ved å legge inn brukerens erfaringsdata i systemet, bidrar også til økt repeterbarhet og kvalitet. Edgecam har i en årrekke fokusert på automasjon og Edgecam Strategy Manager er sømløst integrert i Edgecam Workflow. Dette gir et meget intuitivt brukergrensesnitt og gir stor grad av automatiseringsmuligheter.

Bedre verktøyutnyttelse
Effektive verktøybaner, med minimal verktøyslitasje, gir stort inntjeningspotensiale. Edgecam Waveform er markedsledende på denne typen verktøybaner, både på dreiing og fresing. Erfaringer viser en reduksjon på over 300 prosent og en standtid på verktøy som øker opptil fire ganger. En halvering av verktøybehov er også en positiv gevinst ved bruk av denne typen teknologi.

Simulering sparer tid og penger
Verifisering og simulering ved bruk av maskinmodell av den faktiske maskinen, reduserer feil før disse oppstår i produksjonen. En vil også kunne avdekke kollisjoner i maskinen og kontrollere at en holder seg innenfor maskinens fysiske begrensninger.
Edgecam har, som standard, støtte for 5-akser som kan kjøres samtidig i fresing og dreiing.
I tillegg til dette kan vi sette inn en ekstra co-lineær Z-akse for fresemaskiner. For B-akse dreiemaskiner støttes 5 akser pluss to nedre revolvere og en ekstra øvre revolver, sub-spindel, bakdokke og brille.
Innenfor trådgnisting / WireEDM støttes alle trådgnistmaskiner, 2 og 4 akset, med en rotasjonsakse. Teknologidata-håndtering støttes også for de maskiner som tilbyr dette.
Funksjonalitet utover dette kan støttes helt eller delvis, men da kreves mindre/større tilpasninger.

Erfarent støtteapparat
Et velfungerende CAM-system avhenger i stor grad av at systemet kan generere de riktige NC-kodene som hver enkelt maskin trenger. Dette kan være en omfattende oppgave da en må kjenne til den enkelte maskinstyring og opsjoner som maskinen er levert med. Maskinens kinematikk må også defineres og en kan legge in CAD-modell slik at en kan virtuelt simulere maskineringsprosessen. Edgecam leveres med Edgecam CodeWizard. Dette verktøyet forenkler oppgaven med å lage de forskjellige konfigurasjonene. Jærtek har omfattende erfaring fra slike prosesser i en rekke kjente mekaniske bedrifter. Vi anbefaler at våre konsulenter utfører eller er sterkt delaktige i denne tilpasningen.

Andre Edgecam-produkter: PartModeler, WorkXplore, Shopfloor Editor og Inspection.

Verdens største leverandør av CAM-systemer
Edgecam utvikles av Vero Software Ltd i England. Med ca. 150 utviklere sikrer Vero Software kontinuerlig og akselererende utvikling av CAM-teknologi. Teknologien er representert over hele verden med mer en 120 forhandlere som leverer CAM-løsninger til mer en 70000 bedrifter. Vero Software er verdens største leverandør av CAM-system og eies av Hexagon AB. Hexagon har sitt hovedsete i Sverige og er en ledende global leverandør av IT-løsninger som driver produktivitet og kvalitet på tvers av geografiske og industrielle landskap.

Jærtek er eneforhandler av Edgecam i Norge og har tett samarbeid med Edgecams forhandlerapparat i Skandinavia. Dette er kanskje Skandinavias sterkeste fagmiljø innenfor CAM med mer enn femti spesialister.

edgecam.com – mer informasjon om Edgecam

Ønsker kontakt for mer informasjon eller tilbud

Oppdatert med Jærtek

CAM/CAD Edgecam og SOLIDWORKS: Unimek

Jærtek er up to date og flinke til å presentere det som dukker opp av ny teknologi. Vi benytter oss av Edgecam og SOLIDWORKS, og er godt fornøyde både med support og oppfølging. Jærtek leverer også gode og informative kurs dersom behovet dukker opp, sier Endre Refsnes i Unimek.

Hjelp når vi trenger den

Edgecam/SOLIDWORKS: K. Lerøy Metallindustri AS

Som underleverandør av finmekaniske komponenter til flere ulike bransjer har vi korte leveringstider og er helt avhengig av support dersom utfordringer skulle oppstå. Jærtek leverer hurtig og utmerket support slik at vi kjapt kommer videre og aldri står fast. Jærtek bidrar også til at våre programmerere og konstruktører har høy kompetanse gjennom kurs og opplæring i både EdgeCam og SOLIDWORKS.

Anbefaler Jærtek

CAM/Edgecam: STM Maskinering

Jærtek leverer på et høyt nivå, de er faglig dyktige, gir god support, rask respons og har imøtekommende og hyggelige ansatte. Programmeringspakken vi benytter nå har aldri vært bedre og er helt i toppen. Kan anbefale de til hvem som helst, når som helst.

God oppfølging

CAM/Edgecam: Promet AS

Vi har mange års erfaring med Jærtek som leverandør av Edgecam. Jærtek leverer support innen få minutter, og vi er veldig fornøyd med oppfølgingen vi får.

Optimaliserer produksjonen

CAM/Edgecam: Bergen Engines AS

Bergen Engines AS er avhengig av å henge med på den teknologiske utviklingen og få individuelle tilpasninger av programvare. Vi er svært fornøyd med Jærtek og deres rolle i dette arbeidet som bidrar til at vi kan optimalisere vår produksjon.

Ingenting er for lite, ingenting for stort

CAM/Edgecam, CAD/SOLIDWORSK

I tett samarbeid med kunden har Jærtek gjort det mulig å produsere et pumpesystem som opprettholder blodgjennomstrømningen til vitale organer ved hjertesvikt. Pumpehuset er 8 mm i diameter og føres inn i hjertet med kateter via blodårene i lysken. I dag gjøres dette med åpen kirurgi.

Bestill vårt nyhetsbrev

autorisert forhandler av