Edgecam Postprosessor

Et CAM-system uten en velfungerende postprosessor, kan sammenlignes med en racerbil uten motor. Derfor har Jærtek CAM brukt store ressurser på å få bygget kompetanse på dette området som nå blir anerkjendt både innenfor og utenfor våre landegrenser.

NC-kode er ferskvare!

Med en CAM-system der assosiativitet er gjennomgående fra CAD til NC-kode, blir NC-koden ferskvare. Det vil si at denne må være korrekt og at manuell editering ikke er noe tema.

Det du ser, er det du får!

Edgecam har en maskinsimulator som er i særklasse. Alle kollisjonsutsatte maskinelementer, sjekkes mot kollisjoner. Med en postprosessor som er utviklet med korrekt maskinmodell, blir NC-kode som det du ser i simulatoren.

Trenger du mer, får du det også!

Edgecams CodeWizard er utviklingsverktøy for postprosessorer for de som ikke er programmeringseksperter.

Spesialfunksjoner og tilpasninger er også mulig å få programmert.

Registrer maskininformasjon under

Informasjonen vil kunne brukes som grunnlag for tilbud, eller dokumentasjon for tilpassning av Edgecam postprosessor.

Bestill vårt nyhetsbrev

autorisert forhandler av