Edgecam 2014 R2 - Nyheter

Edgecam is changing the game! Program your parts in 5 steps! – Step 1 – Start…… – Step 2 – Setup Load the Solid Model……. Add stock, fixtures and machine – Step 3 – Features …… – Step 4 – Manufacture Find the features……… Apply the machining strategies. – Step 5 – NC Code Simulate the machining and then generate the NC Code.

Edgecam Workflow Animation

See what Edgecam Workflow can do for you.

Edgecam 2014 R2 - Dynamisk CPL

Dynamic CPL redeveloped in Edgecam 2014 R2. Create and edit CPL associative with 3D-Model and see a great way to use this new CNC programming timesaver on a tombstone with multiple parts on a Mazak Nexus 8800-II.

Edgecam 2014 R2 - Adveon

Edgecam er først igjen — nå med integrasjon av «tool library» – systemet Adveon™, utviklet av Sandvik Coromant. Til Adveon™ importerer du verktøy fra alle leverandører som følger verktøystandarden ISO 13399. Gjør din sammenstilling og eksporter for simulering. Første versjon inneholder støtte for fresing. Sandvik jobber med implementering av fart, mating og støtte for dreieverktøy.

Edgecam 2014 R2 - Mazak Tool Data Import

Med Edgecam 2014 R2 – Mazak Tool Data Import, importeres verktøydata direkte fra styringen på maskinen til Edgecam Toolstore

Edgecam 2014 R2 - Forbedret dreiefunksjonalitet

Edgecam 2014 R2 – Nyheter
• Forbedret dreiefunksjonalitet
• Ribbonbar tilpasninger
• Dreiing i fresemaskiner

Edgecam Part Modeler - Fra 2D-tegning til 3D-modell

2D til 3D for Edgecam Part Modeler: Dette sikrer at eldre 2D-tegningsinformasjon kan bli brukt i Edgecam Workflow uten behov for total re-modellering. 2D-tegning kan nå konverteres automatisk til en 3D-modell raskt og nøyaktig ved enkelt å velge geometri i det rette snitt.

Edgecam Workflow Solids (EWS)

Edgecam Workflow Solids (EWS): Tilbyr en rask og forenklet tilnærming til å lage enkle CAM-klare 3D-modeller, og gir deg standard modelleringsfunksjoner som ekstrudering, revolvering, og tilpassning, støttet av parametrisk skissering. En funksjonell veiviser gir mulighet for rask etablering av konkrete hull-varianter. En interaktiv historieoversikt gjør at brukerne kan fornye og redigere den opprinnelige designen ved raskt å velge prosessen som skal redigeres, og re – implementere endringene.

Bestill vårt nyhetsbrev

autorisert forhandler av