Edgecam 2015 R1 - Nyheter

Den raske utviklingen av Edgecam Workflow er markert med over 50 nye og forbedrede aspekter av funksjonalitet i den siste utgivelsen. Waveform dreiing, støtte for multisekvens, ribbon bar og ytterligere oppdateringer av brukergrensesnittet, samt implementering av ny Wire EDM (trådgnist) betyr at Edgecam 2015 R1, fra Vero Software, fortsetter å være en “Game Changer” i et globalt marked med presset økonomi.

Webinar-opptak av de siste produktnyhetene i Edgecam 2015 R1

Live webinar opptak som viser de viktigste nyhetene for seneste versjon – Edgecam 2015 R1.
Presentert av Mike O’Neil

Workflow for Wire EDM og Simulator - Edgecam 2015 R1

Wire EDM er nå tilgjengelig som en del av Workflow grensesnittet og Edgecam 2015 R1 tilbyr full maskinsimulering av maskineringen av både råemne og med “cross-section” visning

EWS - Edgecam 2015 R1

Mange nye kommandoer er lagt til i Edgecam sitt integrerte modelleringsprogramvare. DXF og DWG-filer kan nå importeres for å akselerere designprosessen. Invendige og utvendige gjenger kan nå genereres via EWS. En rekke tidsbesparende kommandoer har blitt inntrodusert, for eksempel kopiering og flytting av prosedyrer og muligheten til å lage sirkulære arbeidsplan.

Direkte plukking av flater på 3D-Modellen - Edgecam 2015 R1

Parallel Lace, Constant Cusp, Rest Finishing og Pencil Mill sykluser har alle blirr forbedret til å støtte “direct picking”, noe som betyr at individuelle kan plukkes direkte uten behov for å lage tilleggsgeometri og avgrensninger. Hele 3D-modellen er kontrollert av systemet.

Rotary Axial Fresing - Edgecam 2015 R1

Et nytt “Active Axis” valg har blitt lagt til i Mill Mode-dialogen. Dette gjør det mulig å interpolere roterende akse med linær akse for å maskinere egenskaper som ellers ikke hadde vært mulig pga aksebegrensninger i maskinen.

Maskineringsrekkefølge - Edgecam 2015 R1

En “Optimise Path”-funksjon har blitt lagt til i både roughing og finishing-sykluser, hvilket gir større kontroll over verktøybanen. Spesiellt kan brukere spare bortkastede verktøybaner på å velge rekkefølgen på regioner som skal maskineres.

Ribbon Bar Tilpasninger - Edgecam 2015 R1

Alle tilpasninger av brukergrensesnittet kan nå lagre som et “Theme”. Dette kan eksporteres til andre Edgecam installasjoner og rulles ut i nettverks-miljø. Brukere kan sette opp sitt individuelle tema, med sine foretrukne kommandoer. Selv egne makroer.

Ny graveringssyklus - Edgecam 2015 R1

Den nye maskineringssyklusen “Engraving Cycle” tillater gravering av avanserte geometrier. Ved bruk av direkte plukking på 3D-modellen og fire forskjellige maskineringsstrategier. Fortsatt assosiativt med 3D-modell.

Waveform Dreiing - Edgecam 2015 R1

Basert på den meget suksessfulle waveform-teknologien, introduseres en helt ny Rough Waveform Turning-syklus i Edgecam 2015 R1. Verktøybane generert med denne syklusen, sørger for konstant verktøybelastning som resulterer i at skjærehastigheter kan økes betraktelig. Dette sørger samtidig for at levetid på verktøy økes betraktelig og i flere tilfeller mangedobles. I likhet med andre dreiiesykluser, er denne utviklet med full kontroll over råemne. Noe som gjør at luftkjøring elimineres.

Fleroperasjonstøtte - Edgecam 2015 R1

Den nye utgivelsen kommer også med full støtte for flere operasjoner for både fresing og dreiing. Dette betyr at både design, emne og fiksturer, kan overføres suksessivt til ny maskineringssekvens. Denne forbedringen gjør at alle operasjoner for en jobb, om dette både fresing, dreiing eller trådgnisting, kan samles i et CAM-prosjekt. Og selvfølgelig er denne funksjonaliteten tilgjengelig på en slik måte, at CAM-prosjektet forblir assosiativt med CAD-filen og vil bli dynamisk oppdatert ved ny revisjon av 3D-modell.

Sentrering av skrustikke and fleroperasjonsstøtte - Edgecam 2015 R1

Støtte for selvsentrerende skrustikker har blirr lagt til i Edgecam 2015 R1 fikstur-database. I tillegg til støtte for flere maskineringsoperasjoner (dreiing, fresing og trådgnist) i et CAM-prosjekt.

Finish Turning Cycle Toolpath Termination - Edgecam 2015 R1 CAD-CAM

The Finish Turn toolpath can now be restricted by entering XZ termination values. Toolpath is removed beyond the specified termination settings.

Bestill vårt nyhetsbrev

autorisert forhandler av