Edgecam 2017 R2

Edgecam 2017 R2 kommer med mer enn 20 nyheter, med blant annet ny Inspeksjons-modul og ny syklus for dreiing med aktiv B-akse. Det er også duket for flere nyheter både for dreiing, fresing, trådgnisting og flere nye maskinkonfigurasjoner

Aktiv B-Akse Syklus | Edgecam 2017 R2

B-Axis Contour Turning gir mulighet for maskinering med aktiv B-akse. Denne syklusen tillater større fleksibilitet ved maskinering på komplekse dreiiedeler og gir mulighet til å holde dreiieverktøy orientert med fast vinkel på dreiiekonturen. Syklusen holder automatisk dreiieholder borte, slik at en alltid opprettholder klaring til delen, både ved grov og fin-dreiing.

Inspection | Edgecam 2017 R2

Inspection-modulen gir mulighet for både “in-process” og “end-item” inpeksjon av deler. Med et økende behov for probing i maskinene, gir denne modulen en meget robust og enkel fremgangsmåte for gjøre nettopp dette. Modulen konverterer automatisk verktøybaner og hele prosessen blir simulert i Edgecam.

Brukergrensesnitt-forbedringer 1 | Edgecam 2017 R2 Info Icon

På probe-verktøy kan en nå definere to forskjellige offsetter. Edgecam Toolstore har fått funksjonalitet for å lagre filter-innstillinger. Slot Milling, Project Flow Curves og Project Circular Pattern syklus-dialoger er oppdatert.
Maskinsimulatoren har nå mulighet til å sammenligne flere deler samtidig ved bruk av View Comparison-kommandoen

Brukergrensesnitt-forbedringer 2 | Edgecam 2017 R2

Komponenter satt inn via fikstur-databasen er nå tilgjengelig slik en kan måle alle komponenter. Brukergrensesnittet har fått ny kommando-søkefunksjon, som gjør det veldig enkelt å finne kommandoer en ikke bruker så ofte.
Terminologien – CPL (Construction Plane) heter nå “Workplane”.

Wire EDM | Edgecam 2017 R2

Trådgnist-modulen har blant flere maskinkonfigurasjons-forbedringer får støtte for å jobbe med EDM Expert. Dette gir støtte for å bruke forskjellige teknologier. Tagging er også forbedret til å støtte ikke-parallelle bevegelse ved utkjøring fra maskineringsbane.

CadLinks | Edgecam 2017 R2

CadLink har fått utvidet støtte for å overføre hull-toleranser fra CREO, SolidWorks og Autodesk Inventor. Dette gir brukere større innsikt i hull-egenskaper og forbedrer automatprogrammering i Edgecam.

Bestill vårt nyhetsbrev

autorisert forhandler av