Konsulenttjenester

Jærtek CAM er forpliktet til å gi best mulig støtte til våre kunder. Det er vårt mål å maksimere din Edgecam-investering, ved å være best på support og konsulentbistand. Dine forespørsler om støtte skal effektueres effektivt og korrekt, og vi vil hele tiden forbedre vårt servicetilbud

Postprosessorutvikling

CAM-verktøyene opererer med eget internt dataformat (CL-data). Dette er nødvendig fordi det finnes et utall av forskjellige styringer på CNC-maskinene. Postprosessorens oppgave er å oversette CL-data til NC-koder som kreves av den enkelte CNC-maskin. Samtidig finnes forskjellige opsjoner til maskinene, og det krever at postprosessoren vet hvilke opsjoner som er tilgjengelige. Hver maskin sitt eget parameteroppsett. Det gjør at to “like” maskiner kan være ganske forskjellig oppsatt i styringene. Nedenfor finner du link til et skjema som kan fortelle oss det vi trenger for å gi pris på postprosessorer.

CAM-konsulentene våre har mange oppdrag ute hos våre kunder. Oppdragene kan variere fra opplæring, programmering av maskinerings-jobber, til gjennomgang og deltakelse i optimaliseringsprosesser. Flere ganger har vi bistått kundene med å dokumentere maskinstatus mot leverandørene. Den “røde tråd” i våre tjenester, kan defineres som optimalisering / effektivisering av CNC-produksjonen.

For forespørsel om pris og for dokumentasjon av maskin gå til Maskinkonfigurasjon

Spesialtilpasning og prosjekter

En unik og uvurderlig nytte for Edgecam-kunder er våre muligheter til å spesialtilpasse Edgecam-installasjonen til spesifikke behov i din bedrift. Det gir muligheter som kan heve konkurransekraften, effektivisere produktiviteten, og akselererer avkastningen på investeringen. Jærtek CAM kan utvikle skreddersydde løsninger og tilpassede programmeringstjenester som er enkle å bruke, og som er tilpasset dine spesifikke behov.

Bestill vårt nyhetsbrev

autorisert forhandler av