WinTool

  • En kilde til alle verktøydata
  • Full kontroll av alle bedriftens verktøy og sammenstillinger
  • Sikkert CNC-arkiv med tilgangskontroll og revisjonshåndtering
  • CAM-integrasjon til de fleste leverandører, gir verktøydata på sekunder
  • Kan integreres med eksisterende verktøy presettere, DNC, ERP og PDM-systemer

Ønsker kontakt for mer informasjon eller tilbud

WinTool gir full oversikt over maskineringsverktøyene

CAM/WinTool: Norse Oilfield Services

Norse benytter WinTool fra Jærtek for å registrere og gjenskape verktøykombinasjoner. Med mellom 2 og 3000 unike verktøykomponenter er det nok å holde styr på.

Kombinerer WinTool og VERICUT

CAM/VERICUT/WinTool: Norse Oilfield Services

Verktøypakker som settes sammen i WinTool kan testkjøres virtuelt i VERICUT. Det reduserer muligheter for feil og sikrer at riktige verktøy er tilgjengelig ved produksjonsstart. Dette reduserer også den kostbare innkjøringstiden betydelig, og eventuelle feil i produksjonsgrunnlaget blir avdekket virtuelt for å unngå maskinstopp.

WinTool og VERICUT kan selvsagt kombineres med Edgecam eller andre CAM-programmer.

Bestill vårt nyhetsbrev

autorisert forhandler av