Edgecam importerer verktøydata direkte fra Mazak-maskinen

Forenklet CAM-programmering mot Mazak maskiner

Mazak CNC-maskiner er kjent for sin brukervennlige dialogprogrammering, men dialogen har fortsatt begrensninger som gjør det nødvendig, og regningssvarende, å benytte ekstern CAM-programmering.

[youtube v=”Nmi5varNl-A”]

Den senere tid kan en se en trend der industrien satser på store verktøymagasin med faste oppsett i maskinene. Det sparer tid og gir høyere utnyttelsesgrad av maskinparken. Dette har CAM-leverandøren Vero tatt tak i og utviklet en importfunksjon i Edgecam. Nå kan verktøyoppsettet i Mazak maskinene importeres til Edgecam og brukes som verktøybibliotek for simulering. Dette gir mer nøyaktig simulering, og eliminerer potensielle feilkilder mellom verktøyoppsett i Edgecam og Mazak-maskinene.

Når en på denne måten henter verktøyoppsettet fra CNC-maskinen er det maskinens oppsett av verktøy som er førende også for programmeringen i Edgecam, og vi ser for oss at dette vil bli vel mottatt av industrien.

Mazak Data Import er tilgjengelig fra versjon 2014 R2

Bestill vårt nyhetsbrev

autorisert forhandler av