Edgecam Migration Tool 2015 R2 - Menyer er nedtonet

Slette mnu filer

“Migration Tool”

Denne filmen viser hvordan en sletter mnu filer

Hvis du har problemer med at Edgecam kommandoer er nedtonet og ikke tilgjengelige, skylles dette mest sannsynlig at dere har kjørt Migration Tool for å overføre data fra forrige versjon.

Migration Tool tar også med seg en «mnu» fil som skaper problemer. Denne filen må slettes fra denne lokasjonen: C:\Users\XXXX\AppData\Local\Vero Software\2015.20\Edgecam\Language

[youtube v=”QQ5YU-e6I2s”]

(XXXX = din bruker). Det er kun nødvendig å slette mnu filen for deres kunde maskiner.

Bestill vårt nyhetsbrev

autorisert forhandler av