Edgecam Toolstore Server - Installasjon & oppgradering

Edgecam Toolstore Server – Installasjon og oppgradering

[youtube v=”v7D8pqrfyw8″]

For å sentralisere verktøydata, slik at alle jobber mot samme verktøydatabase, kan Edgecam Toolstore Server installeres og klientene knyttes opp mot denne.

Installasjon startes på samme måte som selve Edgecam-installasjonen, men utføres via valget: SQL Toostore

Det er viktig at brukeren som utfører installasjonen har fulle lokale administrator rettigheter.

Installasjonsprosedyren vil sjekke server for tidligere installert Microsoft SQL-programvare og vil eventuelt bruke den som ble funnet. Om versjonen funnet er for gammel, vil MS SQL 2014 Express installeres og applikasjonen Toolstore Aministrator installeres i etterkant. En Sample Toostore, med diverse eksempelverktøy blir også installert.

Informasjon som lagres i aktiv Toolstore:

  • Verktøydata
  • Maskiner og postprosessorinformasjon
  • Toolkit- data
  • Stock Manager- data
  • Fixure Manager- data
  • Live-Job Report- data

Det vil si at om en legger inn informasjon i en av kategoriene over, vil disse dataene lagres til den aktive Toolstore og om en bytter til en annen, så vil ikke disse dataene være tilgjengelige der.

Installasjonsprosedyren vil sjekke for tidligere SQL-installasjon og vil, om funnet, bruke den eksisterende installasjonen. Om det ikke er installert en tidligere versjon, vil SQL Express 2014 installeres. I tillegg til dette vil Toostore Administrator installeres og en Sample Toolstore for gjeldende versjon.

CAD-data som for eksempel verktøyholdere, emner og fiksturer blir kopiert til mappen:
%USERPROFILE%\documents\vero software\201x.xx\edgecam\cam\tstore\
Denne mappen bør kopieres til en delt nettverkslokasjon, som alle klientene har tilgang til. Hele innholdet av “tstore” kopieres.

Når dette er gjort er serverinstallasjon fullført og klientene kan konfigureres. Dette gjøres ved å åpne Toolstore Administrator på klienten og velge Toostore databases, så Browse. Deretter velges først database server, også aktuell Toolstore. Toolstore settes aktiv med å bekrefte valget med Make Active.

Så må Support Files Folder endres. Dette gjøres ved å velge Active Toostore database og bla til den delte mappen på nettverket som ble kopiert ildligere. Dette valget må bekreftes med knappen Change.

Edgecam Toolstore Server må oppgraderes før klientene oppgraderes il nyere versjon. Dette gjøres ved å kjøre installasjon or aktuell versjon også oppgradere databasene som er i bruk.

OBS: Ta backup av alle databaser før oppgradering

Viktig informasjon:
Toolstore Administrator er en applikasjon for å konfigurere og gjøre vedlikeholdsrutiner på Edgecam Toolstore. Denne applikasjonen  kjøres på den aktive dataseserveren. Dvs: for å ta eks en backup på en server, må en starte TSadmin på selve serveren og ikke klienten.

 

Bestill vårt nyhetsbrev

autorisert forhandler av