Edgecam Toolstore Server - Sjekke TCP kommunikasjonsport

Edgecam Toolstore Server – Sjekke TCP kommunikasjonsport

[youtube v=”rX8WN3vN2_s”]

For at klient og server skal kunne kommunisere, må kommunikasjonsport være satt riktig på server. Edgecam bruker TCP-port 17531 til dette. I denne videoen kan du se hvordan du sjekker at SQL Serveren er satt opp riktig.

Hvis Edgecam Toolstore Server er installert og TCP port er satt til 17531, skal det være kommunikasjon mellom klient og server. Hvis det ikke er det, er det mest sannsynlig en brannmur i mellom som sperrer. Da må i tilfellet samme port åpnes for å tillate denne trafikken.

 

Sjekk av kommunikasjon fra klient kan gjøres med kommandoen:

telnet.exe <server> 17531

Hvis du får opp et sort vindu, svarer server på denne porten. Er det derimot ikke kontakt, vil du få meldingen:

Connecting To server…Could not open connection to the host, on port 17531: Connect failed

Når server svarer, defineres navn på server fra klientens Toolstore Administrator. Eks:

<SERVER>\ECSQLEXPRESS\Sample_ToolStore_2016R1

Det er meget viktig å bekrefte servernavn med knappen “Change”

Bestill vårt nyhetsbrev

autorisert forhandler av