Det er kroner i kompetansekartlegging og –kontroll

Kompetanse satt i system er en betydelig verdi. For det første for å kunne kartlegge virksomhetens reelle kompetanse og eventuelle kompetansegap. Deretter for å styre utviklingen av kompetansen for å skape fortrinn eller innfri nødvendige kompetansekrav.

Jærtek hjelper bedrifter og offentlige virksomheter med å sette kompetanseutvikling i system. Gjennom en årrekke, og sammen med bevisste og dyktige kunder, har vi utviklet en effektiv metodikk og en brukervennlig programvare for å håndtere kompetanseutvikling. Systemet heter KOS – Kompetanse og OpplæringsSystem.

KOS er et fleksibelt og brukervennlig system som støtter prosessene rundt kompetanseledelse, dokumentasjon, medarbeideroppfølging, CV-oppdatering og kursadministrasjon.

KOS gir god oversikt over organisasjonens samlede kvalifikasjoner og opplæringsbehov til enhver tid, og WEB-applikasjoner gir ansatte og ledere enkel tilgang til systemet.

Kurs og sertifikater kan være sentrale elementer i bedriftens kompetansekrav. KOS har integrert Kursadministrasjon for håndtering av virksomhetens (og de ansattes) kursaktiviteter.

KOS vil gi presise opplæringsbehov, og gjennom Kursplanlegger legges det til rette for effektiv gjennomføring av kurs og opplæring. Etter gjennomføring vil deltakers CV blir oppdatert og eventuelle kompetansegap tettet.

KOS holder også orden på kurs/sertifikater og gir varsel om utløpsdatoer. Det er enkelt å fremstille CVer i forbindelse med anbud og tilbud.

Jærteks Kompetanse og OpplæringsSystem, KOS, gjør kompetansen til en enda mer verdifull ressurs.

  • Kontroll og oversikt over de ansattes kompetanse og erfaring
  • Oppfølging av krav og bestemmelser
  • Overvåking og oppfølging av kritisk kompetanse
  • Effektiv kompetanseledelse forankret i virksomhetens behov
  • Rollebaserte Kompetanseprofiler
  • CV og «skreddersydd» Dokumentasjon.
  • Synliggjøring av kompetanse-gap og opplæringsbehov
  • Kursadministrasjon
  • Medarbeidersamtalen og kompetanseutvikling
  • Ressursallokering i prosjekter

Vigo Voksen søkeportal for videregående utdanning

Vigo Voksen er en modul i den nasjonale søke portalen Vigo for videregående skole.
Jærtek har utviklet, levert og drifter modulen Vigo Voksen som mottar voksensøkere som ønsker formell kompetanse i videregående skole.

Vigo Voksen bygger på KOS og er spesielt tilrettelagt for at søkere kan få utført en realkompetansevurdering for en «innveksling» av sin praksis mot sitt utdannelsesmål, for eksempel som en reduksjon i veien frem til et fagbrev eller studiekompetanse.

17 av landets fylkeskommuner benytter Vigo Voksen, og rundt 10 000 brukere er innom hver måned.

Vår leveransemodell

Ønsker kontakt for mer informasjon eller tilbud

Effektivt system for kompetanse og opplæring

HR: Norse Oilfield Services

Norse benytter KOS, Kompetanse og Opplæringssystem, fra Jærtek. Programmet gir mulighet for full oversikt over kompetansen i bedriften og kan brukes til å kartlegge kompetansebehov.
Aslaug Herrem, salgs- og administrasjonsleder i Norse Oilfield Services, er godt fornøyd med systemet og vil bruke det enda mer framover.

autorisert forhandler av