Hvordan gjemme verktøybanene for en maskineringssyklus (Visible, Axes, NC Code Output):

•    I Instructions-treet, høyreklikk på en maskineringssyklus. En hake  indikerer at verktøybanene for instruksjonen vises.

•    Ved å slå av Visible på en instruksjon, vises ikke verktøybanene for valgt instruksjon. Gjemte intruksjoner, vises utgrået i intruksjonstreet(se illustrasjonen, intruksjon 14).

•    Ønskes lenger akser på CPL, kan en høyreklikke på CPL-navn, nederst til venstre og velge Properties. Kryss av Axes-boksen og velg Ok.

•    Er det tilfeller der du ikke ønsker å poste ut NC-kode for en eller flere intruksjoner, har en muligheten til å bruke M-funksjonen NC Code Output der man har valg for å slå av ok på posting. command can either Suspend or Resume code output.

Bestill vårt nyhetsbrev

autorisert forhandler av