Installasjon av Lisensserver

License Manager er en serverprogramvare for å håndtere flytene serverlisenser og kjører som en tjeneste i operativsystemet. Denne kan installeres på to måter, enten som en full CLS-installasjon(anbefalt) eller minimal installasjon der kun selve tjenesten Sentinel License Manager installeres.

CLS-installasjon

Fordelen med denne installasjonstypen, er at håndtering, som installasjon og deaktivering av lisens, kan gjøres “online”. Om full installasjon med CLS velges på server, må denne prosedyren følges:

1. License Manager installeres ved å kjøre setup.exe fra mappen:
\Sentinel RMS Licensing\License Manager Installation\

2. CLS installeres ved å kjøre setup.exe fra mappen:
\CLS

3. Åpne License Manager ved å høyreklikke på nøkkelikonet i systemstatusfeltet:

4. Serverlisens kan ikke installeres på en “Standalone”-node. Derfor må nettverks-instansen, som vi installerte i punkt 1, søkes frem. Dette gjøres ved å klikke på menyen “Server” og velge “Seach Network”:

 

5. Velg Lisensserver og klikk “Change Active Server”.

 Se video 

Lisensserver er ferdig konfigurert og lisens kan installeres på samme måte som en Standalone-lisens i første avsnitt og som vist i video øverst.

 

License Manager-installasjon (gammel manuell metode)

1. Generer Lockcode på serveren og send denne til support@jaertek.no Etter behandling, vil du motta lisensinformasjon og lisensfil. Dette gjøres ved å kjøre GenerateLockCode.exe fra mappen:

\Sentinel RMS Licensing\Generate Lock Code\

Lockcode som begynner på 14-, er for pc. 80- er til USB id-key.

(Om oppstart av dette programmet feiler, har ikke serveren C++ rammeverk installert. Installer vcredist_x86.exe først)

 

2. License Manager installeres ved å kjøre setup.exe fra mappen:
\Sentinel RMS Licensing\License Manager Installation\

Når denne installasjonen er ferdig, vil servicen Sentinel RMS License Manager kjøre og lisensserver er klar for bruk.

 

Installasjon av nettverkslisens fra CLS

Første gangs installasjon må gjøres på selve serveren. Dette gjøres på samme måte som ved installasjon av frittstående klient lisens beskrevet over

Oppdatering kan gjøres fra klient hvis CLS på server kjøres i Administrator Mode.

 

Installasjon av nettverkslisens via WlmAdmin

Hvis en ønsker å installere eller monitorere lisensserveren fra server uten CLS, gjøres dette fra verktøyet WlmAdmin.exe:

\Sentinel RMS Licensing\Administer and Monitor\

Klikk på Subnet Servers og høyreklikk på server og velg Add Feature>From a File>To Server and its File:

Bla deg frem til lisensfilen (.cls) og velg ok. Lisensene blir nå installert og serverinstallasjon er ferdig.

OBS: Om en ikke velger “To Server and its File”, blir ikke lisensinformasjon skrevet lokalt på disken til serveren og da vil ikke lisens bli reaktivert etter restart av server. Det samme er tilfellet om skriverettigheter til mappen:  “C:\ProgramData\Vero Software\20xx.xx\CLS”

Bestill vårt nyhetsbrev

autorisert forhandler av