Installasjon og oppgradering av postprosessor

Edgecam – Reload Machine

Denne videoen viser hvordan ny postprosessor installeres og hvordan denne legges inn i maskinlisten. For å få oppdatert maskininstillingene i Edgecam, må disse leses inn på nytt i gamle prosjekt. Dette gjøres med en funksjon som blir kalt “Reload Machine”.

Instillinger som blir oppdatert ved Reload Machine

  • Maskingrafikk
  • Kinematikk
  • Aksevandringer og begrensninger
  • Verktøyveksle og Home-posisjon
  • Postprosessor-lokasjon
Postprosessorfilene pakkes ut til følgende katalog:
C:\Users\<USER>\Documents\Vero Software\2016.20\Edgecam\cam\Machdef

[youtube v=”bXmj2N2BBFY”]

Bestill vårt nyhetsbrev

autorisert forhandler av