Kompetanse satt i system

publisert: 03. juni 2021 - tema:: Blogg

Litt vondt før det blir helt godt

Å systematisere virksomhetens kompetanse gir store gevinster, men veien dit er ikke bare en dans på roser. Som med så mye annet handler det om kvalitetene på arbeidet som gjøres i forkant og underveis. Å skape et verdifullt kompetansesystem krever eierskap og involvering, ikke minst fra ledelsen. 

Jærtek har utviklet IT-verktøyet KOS, kompetanse og opplæringssystem, og bistått en rekke små og store norske bedrifter med å fylle verktøyet med innhold slik at det bidrar til å avdekke kompetanse, kompetansemangel og kompetansegap. Dette blir grunnlaget for utviklingsstrategier og systematisk forbedring av virksomhetens kompetanse og konkurransefortrinn. 

Selve dokumentasjonen og synliggjøringen av en virksomhets kompetanse vil i seg selv være et kvalitetsbevis og et konkurransefortrinn der andre aktører ikke har tilsvarende dokumentasjon.

Utviklingsprosessen er også en grundig kartlegging av bedriftens formelle og reelle kompetanse. Dette kan avdekke styrker, mulighetsområder og forbedringspotensial av avgjørende betydning for så vel rekruttering, intern opplæring, karriereprogram og merkevarebygging i de tilfellene kompetansen viser seg å være unik eller usedvanlig sterk.

Jo mer innsats som legges i kartleggings- og utviklingsfasen, jo bedre og mer levende vil verktøyet bli.

Ta kontakt med oss i dag og la oss fortelle deg hva vi kan gjøre for din bedrift. Det gjør absolutt ikke vondt.

Terje Sunde
Kundeutvikler og Key Account Manager
terje@jaertek.no

«Jærtek er ikke bare en leverandør, men også en god samarbeidspartner som hjelper oss å utvikle oss og systemet etter de behovene vi har. De stiller opp, er fleksible, raske og effektive dersom utfordringer eller nye behov dukker opp.»        

Renate Løno, Personalsjef, Oslo Sporveier

Andre referansekunder:

Bestill vårt nyhetsbrev

autorisert forhandler av