}
Kompetanse satt i system – skjørt og sterkt på samme tid.

Undersøkelser viser at svært få virksomheter har tilstrekkelig systematikk i håndteringen av kompetansen i egen organisasjon. Dette kan ha sammenheng med at kompetanse er et omfattende og mangfoldig begrep, sammensatt av kunnskaper og ferdigheter, utdannelse og erfaringer.

Derfor må kompetanse alltid ses i forhold til situasjoner, mål og krav.

Å sette kompetanse i system er både skjørt og sterkt på samme tid. Skjørt fordi det forutsetter eierskap og aktiv deltakelse samt et relevant begrepsapparat for kompetanse som kommuniserer godt i organisasjonen.

Sterkt fordi det vil sikre at bedriften og den enkelte medarbeider har nødvendig kompetanse for å nå definerte mål og kunne dokumentere at nødvendige kurs og sertifikater er på stell til enhver tid. Kompetansestyring er også god medarbeiderpleie og vil kunne bidra til trygghet og økt engasjement blant de ansatte

Vi ser også at kompetanse satt i system vil tydeliggjøre de ansattes opplæringsbehov som igjen vil kunne bidra til betydelige besparelser på opplæringsbudsjettet

En viktig faktor når kompetanse skal settes i system er IT verktøyet. Et kompetansesystem må være dynamisk og fleksibilitet med tanke på effektiv håndtering av ulike former for kompetanse og at det har lett tilgang på data både for den ansatte og ledere. Dette vil ha stor betydning for at systemet vil «leve» i organisasjonen.

Jærtek har lang erfaring med å hjelpe bedrifter med å sette kompetanseutvikling i system. Vårt egen-utviklede KOS Kompetanse og Opplæringssystem har i tillegg til brukervennlig IT system, også en effektiv metodisk tilnærming for kompetansehåndtering innen ulike bransjer og virksomheter.

KOS Kompetanse- og opplæringssystem

Brukervennlig og fleksibelt
Grunndata

Personalimport
CV- og kompetanseregister
Stillinger og roller med kompetansekrav
Kursadministrasjon
Medarbeidersamtalen

 

Ansattportal

Vedlikehold av CV
Kompetanseprofil
Kompetansegap
Medarbeidersamtalen
Min kursplan

Lederportal

Oppfølging av ansatte
Skalerbare rapporter
Kompetansestatus
Varsler
Dokumentasjon
Medarbeidersamtaler

Kurs-administrasjon

Presise Opplæringsbehov
Planlegging og gjennomføring
Kurspåmelding og gjennomføring
Kurspåmelding / Web-portal
Kursinnkalling til Outlook
Oppdatering av CV etter opplæring