Lisbeth Garstad - HR Manager i INOVYN Norge AS

Alle ansatte hos oss har tilgang til sin egen kompetanseprofil via WEB Individ. I tillegg bruker vi WEB leder, Medarbeidersamtalen og KOS Admin, samt at vi så vidt har tatt i bruk WEB Kursportal. For oss er KOS et fint verktøy for å dokumentere kompetanse og ikke minst for å kartlegge kompetansebehovet i bedriften. Programmene er brukervennlige og Jærtek er en fleksibel samarbeidspartner som gjennom tett dialog utvikler løsninger i takt med våre behov.

Bestill vårt nyhetsbrev

autorisert forhandler av