Om Jærtek – Beskrivelse

Formål
Jærtek ble etablert som teknologisenter i 1987 med formål å styrke næringslivets konkurransekraft ved at nye dataverktøy og ny teknologi blir tatt i bruk.
Teknologi
Etablering av aktiviteter skjer etter nøye vurdering av om teknologien oppfyller Jærteks formål og mottoet: RIKTIG TEKNOLOGI VIL ALLTID LØNNE SEG
Kompetanse
Teknologien alene vil sjeldent oppfylle kravet til lønnsomhet. Det er gjennom samspillet mellom teknologien og mennesker som behersker teknologien at de store gevinstene oppnås. Dette fordrer leverandører som ikke bare kan selge, men har mennesker med høy faglig og teknologisk ekspertise.
Jærteks teknologiområder utmerker seg ved å tilby anerkjente teknologiske verktøy og har anerkjennelse for sin opplæring, konsulentassistanse og brukerstøtte.
Økonomisk gevinst til kundene
Jærtek deler ikke ut utbytte! Ved økonomisk overskudd brukes midlene til å etablere nye aktiviteter på viktige teknologiske områder.

Utskrift E-post

Jærtek | Hetlandsgata 9, 13. etg. | Boks 64 | N-4344 Bryne | Telefon +47 51 77 98 00 | post@jaertek.no

teamviewer badge grey6