Om Jærtek – Historikk

På 80 – tallet ble databaserte løsninger tatt i bruk i industrien, og visjonære ledere kunne se det teknologiske potensialet. Som høykostland måtte norsk industri, og næringsliv være i forkant dersom vi skulle konkurrere og vinne i det internasjonale markedet. Ideen til etablering av et teknologisenter ble født i 1984, og teknologisenteret Jærtek ble en realitet 28. august 1987.

Jærtek ble en motivator for at industrien skulle innføre PC' er og programvare som hjelpeverktøy for å bli mer effektive. Manuelle tegnebrett ble raskt byttet ut med denne teknologien som var under hurtig utvikling. Produksjonsmaskinene ble programmert fra dataterminaler. Det gikk fra hulltape og disketter som overføringsmedium og over til å sette maskinen i egne nettverk for overføring av CNC programmer.

I nedgangstider for landet vårt, og med høy arbeidsledighet i mange år, ble teknologisenteret tildelt en av de viktigste oppgavene i denne tunge tidsperioden som i grove trekk varte fra 1989 til 1997. Høyt utdannede fagfolk/ingeniører/arkitekter gikk arbeidsledige, og industrien gikk for halv maskin. Tunge tider gjorde det vanskelig for industrien å investere i kompetansebygging. Løsningen ble at Jærtek oppdaterte arbeidsledige på etterspurte fagområder. Kostnadene ble dekket av arbeidsmarkedsetaten. Den arbeidsledige ble så utplassert i bedrift der vedkommende jobbet sammen med ansatt i bedriften en periode. Deretter "overtok" den arbeidsledige jobben til bedriftens ansatte, og bedriftens folk kunne oppdatere seg på Jærtek samtidig som deres jobb ble ivaretatt av arbeidsledige. Dette ga et teknologisk løft for industrien, og det ga samtidig den effekten at 60-70 % av de arbeidsledige fikk jobb etter forskjellige kurs på Jærtek.

Jærtek ble også engasjert direkte mot bedriftene innen BIO, bedriftsintern opplæring, støttet av det offentlige. For å få støtte ble det krevd god dokumentasjon av tiltak, planer og kostnader. For å kunne administrere arbeidet kostnadseffektivt ble det utviklet en metode og et databaseverktøy som er tidløst og like aktuell for bedrifter i dag til omstillinger og kompetanse styring.

1996 ble et vendepunkt. Arbeidsledigheten stabiliserte seg på et normalt nivå, og det var ikke lenger behov for vår innsats mot arbeidsledige. Jærtek snudde 180 grader rundt, og har siden hatt 100 % av omsetningen rettet direkte mot industri/næringsliv.

Hva er situasjonen nå? Mye er bra, men Jærtek erfarer også at kompetanseutvikling blir valgt bort grunnet fokus på kortsiktig inntjening. Kompetansen rundt teknologiske beslutninger blir ofte tatt uten god nok teknologisk vurdering. Menneskelig motstand mot ny teknologi har vært, er og vill alltid bli en utfordring. Jærtek vil derfor sette større fokus på skole og utdanning for at ny arbeidskraft kan bidra til bruk av ny teknologi.

Utskrift E-post

Jærtek | Hetlandsgata 9, 13. etg. | Boks 64 | N-4344 Bryne | Telefon +47 51 77 98 00 | post@jaertek.no

teamviewer badge grey6