Chat with us, powered by LiveChat

Oppgradering av Sentinel RMS License Manager

Edgecam 2018 R1 krever Sentinel RMS programvare versjon 9.1, eller nyere.
«Standalone»-lisenser blir automatisk oppgradert, men for nettverkslisenser, må License Manager oppgraderes på server. Dette gjøres på følgende måte:
1. Logg inn på Edgecam lisensserver med administrator-rettigheter.
2. Åpne mappen «\Sentinel RMS Licensing\License Manager Installation» på installasjonsmediet til Edgecam 2018 R1 og kjør setup.exe.
3. Fullfør installasjon ved å følge anvisninger.
For mer detaljert informasjon, åpne dokumentet «\Help\WhatsNew.pdf» på side 25.

Bestill vårt nyhetsbrev

autorisert forhandler av