Store dimensjoner for Bergen Engines
Jærtek har samarbeidet med Bergen Engines for å klargjøre en maskin som skal produsere motorblokker på inntil 10 meters lengde.

WinTool gir full oversikt over maskineringsverktøyene
Norse benytter WinTool fra Jærtek for å registrere og gjenskape verktøykombinasjoner. Med mellom 2 og 3000 unike verktøykomponenter er det nok å holde styr på.

Kombinerer WinTool og VERICUT
Verktøypakker som settes sammen i WinTool kan testkjøres virtuelt i VERICUT. Det reduserer muligheter for feil og sikrer at riktige verktøy er tilgjengelig ved produksjonsstart. Dette reduserer også den kostbare innkjøringstiden betydelig, og eventuelle feil i produksjonsgrunnlaget blir avdekket virtuelt for å unngå maskinstopp. WinTool og VERICUT kan selvsagt kombineres med Edgecam eller andre CAM-programmer.

Sporveien

Sporveien skaper oversikt med KOS
Vi har brukt KOS i snart 18 år, og bruker individweb, lederweb, medarbeidersamtalen, kursportalen og KOSadmin, sier Renate Løno, opplæringssjef i Oslo Sporveier. Systemet har en fleksibilitet som gjør at vi kan bygge opp en struktur i forhold til oss som organisasjon og dermed holde oversikt over kvalifikasjoner og opplæringsbehov på en enkel og oversiktlig måte. Jærtek er ikke bare en leverandør, men en god samarbeidspartner som hjelper oss å utvikle oss og systemet etter de behovene vi har. De stiller opp, er fleksible, raske og effektive dersom utfordringer eller nye behov dukker opp.

Inovyn AB

Jærtek er en fleksibel samarbeidspartner som gjennom tett dialog utvikler løsninger i takt med våre behov.
Alle ansatte hos oss har tilgang til sin egen kompetanseprofil via WEB Individ. I tillegg bruker vi WEB leder, Medarbeidersamtalen og KOS Admin, samt at vi så vidt har tatt i bruk WEB Kursportal. For oss er KOS et fint verktøy for å dokumentere kompetanse og ikke minst for å kartlegge kompetansebehovet i bedriften. Programmene er brukervennlige og Jærtek er en fleksibel samarbeidspartner som gjennom tett dialog utvikler løsninger i takt med våre behov.

SOLIDWORKS/DriveWorks Pro
DriveWorks PRO er fantastisk, det stikker hull på en “verkebyll” når det gjelder å jobbe i 3D, ENDELIG får man noe som virker. Det er lett å komme i gang med og gjør jobben mer effektiv, sier Roger Norgård i North Invent Norway. – Jærtek har total oversikt. De forstår hva vi er ute etter, er effektive og ydmyke. Med Jærtek som leverandør vet vi at vi har noen som er i stand til å ta prosjekter på strak arm, være med oss i prosessen og stiller med hjelp dersom man møter utfordringer.

Mer effektiv kalkulasjonsprosess
Med DriveWorks PRO får vi en mer effektiv kalkulasjonsprosess av produktene våre og vi sparer tid i tilbudsprosessen. Jærtek leverer også gode kurs i fine lokaler – med kompetente kursholdere.

Oppdatert med Jærtek
Jærtek er up to date og flinke til å presentere det som dukker opp av ny teknologi. Vi benytter oss av Edgecam og SOLIDWORKS, og er godt fornøyde både med support og oppfølging. Jærtek leverer også gode og informative kurs dersom behovet dukker opp.

Endre Refsnes
CNC Manager i Unimek

Effektivt system for kompetanse og opplæring
Norse benytter KOS, Kompetanse og Opplæringssystem, fra Jærtek.
Programmet gir mulighet for full oversikt over kompetansen i bedriften og kan brukes til å kartlegge kompetansebehov. Aslaug Herrem, salgs- og administrasjonsleder i Norse Oilfield Services, er godt fornøyd med systemet og vil bruke det enda mer framover.

CAD-tjenester til Canrig Robotics AS
Canrig Robotics er en del av verdens største landriggselskap og benytter SOLIDWORKS fra Jærtek som et av sine hovedverktøy i arbeidet med å designe verdens første roboter til bruk på borerigger.

Hjelp når vi trenger det.
Som underleverandør av finmekaniske komponenter til flere ulike bransjer har vi korte leveringstider og er helt avhengig av support dersom utfordringer skulle oppstå.
Jærtek leverer hurtig og utmerket support slik at vi kjapt kommer videre og aldri står fast.
Jærtek bidrar også til at våre programmerere og konstruktører har høy kompetanse gjennom kurs og opplæring i både EDGECAM og SOLIDWORKS.

Ingenting er for lite, ingenting for stort
I tett samarbeid med kunden har Jærtek gjort det mulig å produsere et pumpesystem som opprettholder blodgjennomstrømningen til vitale organer ved hjertesvikt. Pumpehuset er 8 mm i diameter og føres inn i hjertet med kateter via blodårene i lysken. I dag gjøres dette med åpen kirurgi.

Anbefaler Jærtek
Jærtek leverer på et høyt nivå, de er faglig dyktige, gir god support, rask respons og har imøtekommende hyggelige ansatte. Programmeringspakken vi benytter nå har aldri vært bedre, og er helt i toppen.
Kan anbefale de til hvem som helst, når som helst.

God oppfølging
Vi har mange års erfaring med Jærtek som leverandør av Edgecam.
Jærtek leverer support innen få minutter, og vi er veldig fornøyd med oppfølgingen vi får.