SOLIDWORKS Inspection

Et meget velegnet produkt for å sikre at kritiske mål blir sjekket og dokumentert etter angitte spesifikasjoner.

Vanlige metoder er at en lager skjemaer der alle grunndata registreres manuelt og de målene som skal sjekkes fysisk leses fra den tekniske tegningen og føres inn i et måleskjema. Hva med å hatt muligheten til å få dette mer automatisert og kvalitetssikret?

Med SOLIDWORKS Inspection effektiviserer du opprettingen av inspeksjonsdokumenter gjennom bruk av eksisterende 2D-data, uansett om filene er i SOLIDWORKS-, PDF- eller TIFF-format.

  • Opprett raskt inspeksjonsrapporter og tekniske tegninger med forklaringsbobler ved hjelp av frittstående SOLIDWORKS Inspection eller tilleggsmodulen for SOLIDWORKS Inspection
  • Legg automatisk til forklaringsbobler med inspeksjonsdimensjoner angitt av designeren eller mekanikkingeniøren
  • Finn raskt endringer ved å sammenligne revisjoner med originaltegningene
  • Eksporter ferdige tegninger med forklaringsbobler som PDF og inspeksjonsark til Microsoft® Excel®-regneark ved hjelp av standardmaler som AS9102- eller PPAP-skjemaer

Det finnes to metoder å bruke Inspection på, enten direkte i SOLIDWORKS og som en egen frittstående applikasjon (begge inkludert i lisens) og i to versjoner, Standard og Professional. Forskjellen på disse to er i hovedsak at Professional kan integreres mot CMM målemaskiner, samt andre elektroniske måleapparater. (elektroniske skyvelære, mikrometer med mere)

Q&A

 

Q : Kan jeg bruke DXF filer av teknisk tegning fra mine kunder?
A: Ja, du kan åpne DXF filen i SOLIDWORKS å gjøre samme operasjon som om det var en SOLIDWORKS generert tegning.

Q: Kan jeg tilpasse Exel-arket selv?
A: Ja, du kan utforme Exel-arket akkurat slik du måtte ønske.

Q : Kan dette brukes mot underleverandører på produkter vi ikke produserer selv?
A: Jada, send Exel-arket sammen med PO’en og be kunde fylle ut og returnere Exel-arket elektronisk.

Vi er overbevist om dette er et produkt din bedrift vil ha stor nytte av. Økt kvalitet, mer automatisert!

Bestill vårt nyhetsbrev

autorisert forhandler av