Store dimensjoner for Bergen Engines

Jærtek har samarbeidet med Bergen Engines for å klargjøre en maskin som skal produsere motorblokker på inntil 10 meters lengde.

autorisert forhandler for