Feilsøking

Hente ut feil fra Windows Event Viewer

Det hender at Edgecam lukker uventet. Om dette ikke skyldes systemfeil, som driverproblemer mm., må hendelsen dokumenteres og sendes inn.

Det er viktig at brukeren dokumenterer det som skjedde i forkant når problemet oppstod. 

Windows logger det meste som skjer på en pc. Disse loggene kan åpnes og legges ved som dokumentasjon på hva som feiler. Husk å merk deg klokkeslett, når hendelsen skjer, så blir hendelsen i loggen lettere å finne.

 

Du kan åpne Windows Event Viewer ved å trykke WIN+R og skrive eventvwr

[youtube v=”ME7Wcd9dfCU”]

Link til faq

Bestill vårt nyhetsbrev

autorisert forhandler av