Installasjon og lisens

Edgecam til VERICUT-interface (ECV) installer-informasjon

I denne artikkelen viser vi hvordan installasjon av ECV fungerer og hvilke komponenter / innstillinger denne består seg av.

Om en velger å installere en full installasjon, vil ECV-plugin og brukergrensesnittet automatisk settes opp inni Edgecam. Det vil si at installasjon og konfigurasjon gjøres automatisk.

Edgecam-testprosjekt med tilhørende postprosessor og Vericut maskinkonfigurasjon installeres, slik at dette projektet kan startes og overføres til Vericut. På denne måten vil en får et komplett oppsett og en verifisering på at alt fungerer som det skal.

Komponenter i ECV-installasjon

  • Edgecam PDI / plugin
  • Interface-integrasjon / theme
  • Eksempel-prosjekt med Edgecam postprosessor, prosjekt og Vericut-maskinkonfigurasjon
  • Edgecam Launcher snarveier
  • Maskinoppsett i Edgecam Toolstore

Programfiler, rettigheter og lokasjoner

Installasjon av ECV, må gjøres av en bruker med lokale administrator-rettigheter. Avhengig av installasjonsvalg, vil filer kopieres til både programfiler og til brukerens hjemmekatalog. Edgecam Toolstore er installert på Microsoft SQL Express og denne vil også konfigureres via installasjonspakken. Windows systemvariabler blir også opprettet som definert under.
Selve ECV-pdi’en blir installert til følgende mapper:
C:\Program Files\Vero Software\Edgecam 20xx Rx\
Fil: Lokasjon ift bane ovenfor: Filtype:
Vericut.local cam\plugins\ Plugin
VericutEng.dll cam\plugins\ Plugin
VericutGui.dll cam\plugins\ Plugin
VericutPlugin.dll cam\plugins\ Plugin
Vericut.pdi cam\PDI\Src\ Dialogs
Vericut.dfn language\ Commands

For at Edgecam skal oppdatere meny-filer, må .dfn og pdi-filene åpnes og lagres, slik at filen blir av nyere dato enn eksisterende meny-fil.

Systemvariabler

For at ECV skal fungere, må følgende systemvariabler opprettes i Windows:

 Variabelnavn: Variabelverdi:
CGTECH_INSTALL C:\Program Files\CGTech\VERICUT x.x.x
CGTECH_PRODUCTS C:\Program Files\CGTech\VERICUT x.x.x\windows64
LSHOST lisensserver-navn (localhost for lokal installasjon)

 

Link til faq

Hvordan kan jeg teste ut nye moduler i Edgecam?

For å kunne teste ut funksjonaliteter som ikke inngår i gjeldende lisens, kan Edgecam settes i «Homework mode». Dette gjøres ved å høyreklikke på CLS og velge Homework mode.

 

Link til faq

Installasjon av nettverkslisens

Installasjon av nettverkslisens fra CLS

Første gangs installasjon må gjøres på selve serveren. Dette gjøres på samme måte som ved installasjon av frittstående klient lisens beskrevet HER

Oppdatering kan gjøres fra klient hvis CLS på server kjøres i Administrator Mode.

 

Installasjon av nettverkslisens via WlmAdmin

Hvis en ønsker å installere eller monitorere lisensserveren fra server uten CLS, gjøres dette fra verktøyet WlmAdmin.exe:

\Sentinel RMS Licensing\Administer and Monitor\

Klikk på Subnet Servers og høyreklikk på server og velg Add Feature>From a File>To Server and its File:

Bla deg frem til lisensfilen (.one) og velg ok. Lisensene blir nå installert og serverinstallasjon er ferdig.

Link til faq

Hvordan kan jeg oppdatere lisensen og/eller innholdet av denne?

Om du ønsker å oppdatere lisens, om det er på grunn av expiry-dato er utgått eller om det er pga det er endringer i system og moduler, gjøres dette enkelt via CLS på samme måte som man installerte lisensen på. Mer info HER

 

For å få tilgang til å oppdatere lisens fra klient som er tilknyttet lisensserver, er man avheng av at CLS står i Administrator Mode.

Link til faq

Hvordan er Edgecan lisensiert?

Edgecam bruker Safenet Sentinel RMS som lisensieringsløsning. Dette er en lisensieringløsning som gir stor fleksibilitet, samtidig som det er en meget sikker lisensieringsløsning. All håndtering vedrørende lisens, gjøres fra CLS (Client License System), som finnes i systemstatusfeltet.

I hovedsak skilles det mellom to løsninger; Klient og Server-lisens (Standalone / Network). Begge disse kan låses mot maskinvaren de blir installert på (NoKey), eller mot en USB-nøkkel som fungerer som en ID-nøkkel (Keyed).

Link til faq

Hvordan kan jeg installere Edgecam?

Informasjon om siste versjon og hvordan denne kan lastes ned, finnes HER

Etter nedlasting, kjøres «EC20xxRx_DVD_Image.exe». Denne vil pakke ut installasjonsfilene til C:\Vero\Edgecam20xxRx.

Installasjon startes ved å kjøre filen «C:\Vero\Edgecam2014R1\StartHere.hta»

Fra denne menyen, started installasjon ved å klikke på Edgecam.

 

Link til faq

Windows 8 (8.1) og .Net

Fra Windows 8 installasjon blir kun .Net 4.5 installert. Edgecam  og Toolstore SQL avhenger av .Net 3.5. Det betyr at en kan få utfordringer om denne ikke er på plass.

Mer informasjon om installasjon og aktivering av .Net 3.5 i Windows 8:
Om Edgecam har blitt installert med uønsket resultat, må SQL Server 2008, med tilhørende komponenter, fjernes og pc’en startes på nytt. Etterpå kan Edgecam installasjon startes med valget Repair Installation.
Link til faq

Oppgradering av Sentinel RMS License Manager

Edgecam 2018 R1 krever Sentinel RMS programvare versjon 9.1, eller nyere.
«Standalone»-lisenser blir automatisk oppgradert, men for nettverkslisenser, må License Manager oppgraderes på server. Dette gjøres på følgende måte:
1. Logg inn på Edgecam lisensserver med administrator-rettigheter.
2. Åpne mappen «\Sentinel RMS Licensing\License Manager Installation» på installasjonsmediet til Edgecam 2018 R1 og kjør setup.exe.
3. Fullfør installasjon ved å følge anvisninger.
For mer detaljert informasjon, åpne dokumentet «\Help\WhatsNew.pdf» på side 25.
Link til faq

Avinstallere(deaktivere) lisens fra Lisensserver (Standalone RMS)

Om lisens skal flyttes eller om nettverkskort eller harddisk skal skiftes, må lisensen først avinstalleres. Dette er meget viktig.

Dette kan gjøres online fra CLS eller offline fra WlmAdmin. Om CLS ikke er installert på server, kan denne installeres «over» License Manager.

Fra CLS

1. Høyreklikk på CLS og velg License Manager.

2. Høyreklikk på lisensserveren og velg Revoke License

 

3. Påse at rett Servercode og Lockcode er riktig og velg Neste

Lisens(Servercoden) blir nå koblet fra PC’en (Lockcode).

Nå er Servercode frigjort fra Lockcoden, slik at den kan Aktiveres på en ny PC.

Link til faq

Tilknytte Klient til Lisensserver

1. Høyreklikk på CLS og velg License Manager.

2. Gå til Server og klikk på Search Network.

Lisensservere funnet vil komme opp i liste under Standalone.

 

3. Velg Lisensserver og klikk Change Active Server. Tilgjengelige lisenser vil vises under Server Details

4. For å velge hvilke lisenser som skal brukes på klienten, velg Configure Network Licenses fra CLS.

Fra dette vinduet, velges først systemlisens inn, så vil moduler som kan velges til denne lisensen dukke opp.

Velges en inn en modul som Optional, vil Edgecam starte selv om det ikke er tilgjengelig lisens for denne modulen, men funksjonaliteten vil begrenses. Er den derimot valgt inn som Reserved, starter ikke Edgecam om lisens ikke er tilgjengelig.

Edgecam er nå klar til å startes.

Link til faq

Bestill vårt nyhetsbrev

autorisert forhandler av