Toolstore

Filstruktur ifm Edgecam Toolstore

For å ha mulighet til å sende verktøybibliotek til andre og opprettholde fil-plasseringer, bør en bruke Edgecam sin standard filstruktur. Den er bygd opp slik:

 

<USER> relateres til lokasjonen for brukerens dokumentmappe + \Planit\Edgecam\20xx-.xx slik:

C:\Users\<brukernavn>\Documents\Planit\2014.20\edgecam

 

Dvs at når en tar backup, eks via File–>Send, så pakkes filene i korrekt struktur, under mappen tstore.

 

Det er viktig at ikke filbane tas med, kun filnavn, slik at en opprettholder relasjonen til Tstore-mappen.

 

Dvs at denne dreiieholderen skal plasseres her: ..\Documents\Planit\20xx.xx\Edgecam\cam\TStore\HolderGraphics\Turn\T104_T105.meg

Link til faq

Adveon - Feilsøking (Cannot load Counter Name data because an invalid index "....")

Hvis en får følgende feilmelding under oppstart av Adveon (ref bilde under), følg denne Microsoft-prosedyren

 

Filer som trengs ifm denne artikkelen:

 

Link til faq

Edgecam Toolkit - Sammenheng med maskin

Edgecam Toolkit – sammenheng med maskin

Denne videoen viser hvordan et toolkit opprettes og hvordan verktøy tilknyttes til toolkit’et.

[youtube v=”Rpr4sYSg32w”]

Ved å tilknytte verktøy til et toolkit, vil Edgecam Toolstore filtrere bort de verktøy som ikke er relevante for den aktuelle maskinen. Dvs at den postprosessoren som er valgt i gjeldende sekvens, styre utvalget av verktøy.

Link til faq

Edgecam Toolstore Server - Sjekke TCP kommunikasjonsport

Edgecam Toolstore Server – Sjekke TCP kommunikasjonsport

[youtube v=”rX8WN3vN2_s”]

For at klient og server skal kunne kommunisere, må kommunikasjonsport være satt riktig på server. Edgecam bruker TCP-port 17531 til dette. I denne videoen kan du se hvordan du sjekker at SQL Serveren er satt opp riktig.

Hvis Edgecam Toolstore Server er installert og TCP port er satt til 17531, skal det være kommunikasjon mellom klient og server. Hvis det ikke er det, er det mest sannsynlig en brannmur i mellom som sperrer. Da må i tilfellet samme port åpnes for å tillate denne trafikken.

 

Sjekk av kommunikasjon fra klient kan gjøres med kommandoen:

telnet.exe <server> 17531

Hvis du får opp et sort vindu, svarer server på denne porten. Er det derimot ikke kontakt, vil du få meldingen:

Connecting To server…Could not open connection to the host, on port 17531: Connect failed

Når server svarer, defineres navn på server fra klientens Toolstore Administrator. Eks:

<SERVER>\ECSQLEXPRESS\Sample_ToolStore_2016R1

Det er meget viktig å bekrefte servernavn med knappen “Change”

Link til faq

Edgecam Toolstore Server - Installasjon & oppgradering

Edgecam Toolstore Server – Installasjon og oppgradering

[youtube v=”v7D8pqrfyw8″]

For å sentralisere verktøydata, slik at alle jobber mot samme verktøydatabase, kan Edgecam Toolstore Server installeres og klientene knyttes opp mot denne.

Installasjon startes på samme måte som selve Edgecam-installasjonen, men utføres via valget: SQL Toostore

Det er viktig at brukeren som utfører installasjonen har fulle lokale administrator rettigheter.

Installasjonsprosedyren vil sjekke server for tidligere installert Microsoft SQL-programvare og vil eventuelt bruke den som ble funnet. Om versjonen funnet er for gammel, vil MS SQL 2014 Express installeres og applikasjonen Toolstore Aministrator installeres i etterkant. En Sample Toostore, med diverse eksempelverktøy blir også installert.

Informasjon som lagres i aktiv Toolstore:

  • Verktøydata
  • Maskiner og postprosessorinformasjon
  • Toolkit- data
  • Stock Manager- data
  • Fixure Manager- data
  • Live-Job Report- data

Det vil si at om en legger inn informasjon i en av kategoriene over, vil disse dataene lagres til den aktive Toolstore og om en bytter til en annen, så vil ikke disse dataene være tilgjengelige der.

Installasjonsprosedyren vil sjekke for tidligere SQL-installasjon og vil, om funnet, bruke den eksisterende installasjonen. Om det ikke er installert en tidligere versjon, vil SQL Express 2014 installeres. I tillegg til dette vil Toostore Administrator installeres og en Sample Toolstore for gjeldende versjon.

CAD-data som for eksempel verktøyholdere, emner og fiksturer blir kopiert til mappen:
%USERPROFILE%\documents\vero software\201x.xx\edgecam\cam\tstore\
Denne mappen bør kopieres til en delt nettverkslokasjon, som alle klientene har tilgang til. Hele innholdet av “tstore” kopieres.

Når dette er gjort er serverinstallasjon fullført og klientene kan konfigureres. Dette gjøres ved å åpne Toolstore Administrator på klienten og velge Toostore databases, så Browse. Deretter velges først database server, også aktuell Toolstore. Toolstore settes aktiv med å bekrefte valget med Make Active.

Så må Support Files Folder endres. Dette gjøres ved å velge Active Toostore database og bla til den delte mappen på nettverket som ble kopiert ildligere. Dette valget må bekreftes med knappen Change.

Edgecam Toolstore Server må oppgraderes før klientene oppgraderes il nyere versjon. Dette gjøres ved å kjøre installasjon or aktuell versjon også oppgradere databasene som er i bruk.

OBS: Ta backup av alle databaser før oppgradering

Viktig informasjon:
Toolstore Administrator er en applikasjon for å konfigurere og gjøre vedlikeholdsrutiner på Edgecam Toolstore. Denne applikasjonen  kjøres på den aktive dataseserveren. Dvs: for å ta eks en backup på en server, må en starte TSadmin på selve serveren og ikke klienten.

 

Link til faq

Bestill vårt nyhetsbrev

autorisert forhandler av