Tilknytte Klient til Lisensserver

1. Høyreklikk på CLS og velg License Manager.

2. Gå til Server og klikk på Search Network.

Lisensservere funnet vil komme opp i liste under Standalone.

 

3. Velg Lisensserver og klikk Change Active Server. Tilgjengelige lisenser vil vises under Server Details

4. For å velge hvilke lisenser som skal brukes på klienten, velg Configure Network Licenses fra CLS.

Fra dette vinduet, velges først systemlisens inn, så vil moduler som kan velges til denne lisensen dukke opp.

Velges en inn en modul som Optional, vil Edgecam starte selv om det ikke er tilgjengelig lisens for denne modulen, men funksjonaliteten vil begrenses. Er den derimot valgt inn som Reserved, starter ikke Edgecam om lisens ikke er tilgjengelig.

Edgecam er nå klar til å startes.

Bestill vårt nyhetsbrev

autorisert forhandler av